Orhun - ( Göktürk ) Yazıtlarının Özellikleri - Göktürk Kitabeler

2008-01-29 23:58:00
Orhun ~ (Göktürk) Yazıtlarının Özellikleri

Milattan sonra 8. yüzyılda ortaya konulan bu yazıtlar, Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. Yazıtlarda dağılan Göktürkleri Bilge Kağan ve kardeşi Kültiğin tarafından, bir araya getirilişi ve Göktürk devletinin yeniden kuruluşu anlatılmaktadır.
Orhun yazıtları, dikili üç büyük taştan ibarettir.

a)Vezir Tonyukuk Anıtı (720)
Vezir Tonyukuk, Çinlilerle yapılan savaşları anı şeklinde yazdırmıştır.

b)Kültiğin Anıtı
Bu anıtı Bilge Kağan Kültiğin adına diktirmiştir

c)Bilge Kağan Anıtı (735)
Bu anıt, Bilge Kağan'ın ölümünden sonra oğlu tarafından diktirilmiştir.
Orhun anıtlarının yazarı Yuluğ Tiğin'dir.
Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçe’dir. Yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır.

Yazıtlarda aliterasyonlu (ses tekrarına yalı) bir söyleyiş vardır.
Orhun yazıtlarında Türk ulusunun benliğini unutmaması ve birlik olması gerektiği düşmanların tatlı sözlerine, güzel hediyelerine aldanmayıp uyanık olması gerektiği vurgulanmıştır.

5973
0
0
Yorum Yaz